Skorzystaj z naszej oferty

Strona WWW

Aktualna struktura akcjonariatu

Akcjonariuszami Spółki posiadającymi co najmniej 5% udziału w kapitale zakładowym są  :

Podkarpacki Bank Spółdzielczy w Sanoku -  liczba akcji /głosów  6 840 465  co stanowi  65,44 % udziału  w kapitale zakładowym .

 

BPS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych  S.A. - Contango 2 Fundusz Inwestycyjny  Zamknięty - liczba     akcji / głosów 632 159  co stanowi  6,05 % udziału w kapitale zakładowym .

 

Zarząd nie posiada informacji o ewentualnych transakcjach w wyniku , których mogły by nastąpić istotne zmiany w strukturze akcjonariatu, nie posiada też informacji o innych  , niż wymienieni  tu ,  akcjonariuszach posiadających powyżej 5 % udziałów w kapitale  a tym samym w ogólnej liczbie głosów.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

powrót