Skorzystaj z naszej oferty

Strona WWW

Raporty półroczne

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie

 

Rok 2020

30.10.2020 Temat: Skonsolidowany raport półroczny PSr

 

Rok 2019

30.09.2019 Temat: Raport półroczny 2019 r.

 

Skrócone sprawozdanie finansowe

Raport biegłego rewidenta skonsolidowany

Raport biegłego rewidenta jednostkowy

Sprawozdanie Zarządu za I półrocze 2019 r.

Oświadczenia Zarządu.

 

 

Rok 2018

 

28.09.2018 Temat: Raport półroczny 2018 r.

Skrócone sprawozdanie finansowe

Raport biegłego rewidenta skonsolidowany

Raport biegłego rewidenta jednostkowy

Sprawozdanie Zarządu za I półrocze 2018 r.

Oświadczenia Zarządu.

 

Rok 2017

 

29.09.2017 Temat: Raport półroczny 2017 r.

Skrócone sprawozdanie finansowe

Raport biegłego rewidenta skonsolidowany/jednostkowy

Sprawozdanie Zarządu za I półrocze 2017 r.

Oświadczenia Zarządu

 

Rok 2016

31.08.2016 Temat: Raport półroczny 2016 r.

 

Skrócone sprawozdanie finansowe

Raport biegłego rewidenta skonsolidowany

Raport biegłego rewidenta jednostkowy

Sprawozdanie Zarządu za I półrocze 2016 r.

Oświadczenia Zarządu

 

Rok 2015

31.08.2015 Temat: Raport półroczny 2015 r.

Skrócone sprawozdanie finansowe

Raport biegłego rewidenta skonsolidowany

Raport biegłego rewidenta jednostkowy

Sprawozdanie Zarządu za I półrocze 2015 r.

Oświadczenia Zarządu

Rok 2014

 

29.08.2014 Temat: Raport półroczny 2014 r.

Skrócone sprawozdanie finansowe

Raport biegłego rewidenta skonsolidowany

Raport biegłego rewidenta jednostkowy

Sprawozdanie Zarządu za I półrocze 2014 r.

OświadczeniaZarządu

 

Rok 2013

30.08.2013 Temat: Raport półroczny 2013 r.

Skrócone sprawozdanie finansowe

Raport biegłego rewidenta skonsolidowany

Raport biegłego rewidenta jednostkowy

Sprawozdanie Zarządu za I półrocze 2013 r.

OświadczeniaZarządu

 

Rok 2012

31.08.2012 Temat: Raport półroczny 2012 r.

Skrócone sprawozdanie finansowe

Raport biegłego rewidenta skonsolidowany

Raport biegłego rewidenta jednostkowy

Sprawozdanie Zarządu za I półrocze 2012 r.

OświadczeniaZarządu

 Rok 2011

31.08.2011 Temat: Raport półroczny  2011 r.

Skrócone sprawozdanie finansowe

Raport biegłego rewidenta skonsolidowany

Raport biegłego rewidenta jednostkowy

Sprawozdanie Zarządu za I półrocze 2011 r.

Oświadczenia Zarządu

Rok 2010

31.08.2010 Temat: Raport półroczny skonsolidowany 2010 r.

Raport półroczny skonsolidowany 2010 r.
Wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe
Sprawozdanie Zarządu z działalności grupy
Oświadczenie Zarządu Par. 90.1.4
Oświadczenie Zarządu Par. 90.1.5
Opinia i raport z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Wprowadzenie do jednostkowego sprawozdania finansowego
Jednostkowe sprawozdanie finansowe
Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki
Oświadczenie Zarządu Par. 89.1.4
Oświadczenie Zarządu Par. 89.1.5
Opinia i raport z badania jednostkowego sprawozdania finansowego

Rok 2009

31.08.2009 Temat: Raport półroczny skonsolidowany 2009 r.

Raport półroczny skonsolidowany 2009 r.
Pismo Prezesa Zarządu
Wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe
Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy
Oświadczenie Zarządu Par 90.1.4
Oświadczenie Zarządu Par 90.1.5
Raport z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Pismo Prezesa Zarządu
Wprowadzenie do jednostkowego sprawozdania finansowego
Jednostkowe sprawozdanie finansowe
Sprawozdanie Zarządu z Działalności Spółki
Oświadczenie Zarządu Par 89.1.4
Oświadczenie Zarządu Par 89.1.5
Raport z badania jednostkowego sprawozdania finansowego

Rok 2008

25.09.2008 Temat: Raport półroczny skonsolidowany 2008 r.

Raport półroczny skonsolidowany 2008 r.
Pismo Prezesa Zarządu
Wprowadzenie do skonoslidowanego sprawozdania finansowego
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe
Sprawozdanie Zarządu z działalności grupy
Oświadczenie Zarządu Par. 96.1.5
Oświadczenie Zarządu Par. 96.1.6
Raport z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Pismo Prezesa Zarządu
Wprowadzenie do jednostkowego sprawozdania finansowego
Jednostkowe sprawozdanie finansowe
Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki
Oświadczenie Zarządu Par.96.1.5
Oświadczenie Zarządu Par.96.1.6
Raport z badania jednostkowego sprawozdania finansowego

 

 

powrót