Skorzystaj z naszej oferty

Strona WWW

Raporty bieżące - 2010 r.

Archiwum :          Rok 2006          Rok 2007          Rok 2008         Rok 2009

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie

Rok 2010

31.12.2010 Temat: Zmiana firmy Emitenta

Raport bieżący Nr.34 / 2010 r.

17.12.2010 Temat: Ujawnienie stanu posiadania-przekroczenie progu 5% w ogólnej liczbie głosów na WZA

Raport bieżący Nr. 33 / 2010 r.

04.11.2010 Temat: Uchwały Walnego Zgromadzenia

Raport bieżący Nr. 32 / 2010 r.

04.11.2010 Temat: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % akcji na WZA

Raport bieżący Nr. 31 / 2010 r.

29.10.2010 Temat: Raport bieżący Nr. 29 / 2010 r.

Nabycie aktywów znacznej wartości


18.10.2010 Temat: Raport bieżący Nr. 28 / 2010 r.

Nabycie aktywów znacznej wartości.


06.10.2010 Temat: Zwołanie WZA- 4 listopad 2010 r.

Zwołanie WZA- 4 listopad 2010 r.
Informacje szczegółowe - WZA 2010.11.04


30.09.2010 Temat: Raport bieżący Nr. 26 / 2010 r.

Zawarcie znaczących umów przez Emitenta


16.09.2010 Temat: Raport bieżący Nr. 25 / 2010 r.

Odmowa rejestracji obniżenia kapitału zakładowego

 

16.09.2010Temat: Raport bieżący Nr. 24 / 2010 r.

Zawiadomienie od osoby zobowiązanej w trybie art. 160 ustawy o obrocie


13.09.2010 Temat: Raport bieżący Nr. 23 / 2010 r.

Zawiadomienie od osoby zobowiązanej w trybie art. 160 ustawy o obrocie


07.09.2010 Temat: Raport bieżący Nr. 22 2010 r.

Korekta raportu Nr. 21 z dnia 2010.09.07


07.09.2010 Temat: Raport bieżący Nr. 21 2010 r.

Zawiadomienie od osoby zobowiązanej w trybie art. 160 ustawy o obrocie


22.06.2010 Temat: Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych za rok 2010

Raport bieżący nr 20 /2010 r.


21.06.2010 Temat: Strategia Spółki

Raport bieżący nr . 19 /2010 r.


02.06.2010 Temat: Nabycie akcji przez podmiot w którym osoba zarządzająca jest członkiem RN "Beef-San" S.A.

Raport bieżący Nr. 18/2010 r.

31.05.2010  Temat: Nabycie znacznych pakietów akcji .

Raport bieżący Nr 17 /2000 r.


27.05.2010Temat: Uchwały Walnego Zgromadzenia i informacje o osobach wybranych do Rady Nadzorczej .

Raport bieżący Nr. 16 / 2010 r.

27.05.2010Temat: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % głosów na walnym zgromadzeniu .

Raport bieżący Nr. 15/2010 r.


26.05.2010 Temat: Korekta raportu rocznego za 2009 r.

Raport bieżący Nr. 14/2010 r.


30.04.2010 Temat: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 2010.05.27

Raport bieżący nr. 12 /2010 r. Informacje dodatkowe ZWZ 2010.05.27 r.

16.04.2010 Temat: Zawarcie znaczących umów przez Emitenta.

Raport bieżący nr 11 / 2010 r.


07.04.2010 Temat: Wykaz informacji przekazanych w 2009 r.

Raport bieżący nr 10 /2010 r.

Lista szczegółowa przekazanych informacji w 2009 r.


22.03.2010 Temat: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % głosów na NWZA w dniu 22.03.2010 r.

Raport bieżący Nr. 9 /2010 r.


22.03.2010 Temat: Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Raport bieżący Nr. 8 /2010 r.

26.02.2010 Temat: Zawarcie znaczących umów przez Emitenta.

Raport bieżący Nr. 6 /2010 r.


22.02.2010 Temat: Zwołanie Walnego Zgromadzenia

Raport bieżący Nr.5 /2010 r.


12.02.2010 Temat: Sprzedaż udziałów AJPI

Raport bieżący nr. 4/ 2010 r.


29.01.2010 Temat: Złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości Spółki zależnej Mysław Partner S.A.

Raport bieżący nr. 3 / 2010


29.01.2010 Temat: Terminy publikacji raportów okresowych w 2010 r.

Raport bieżący nr. 2/2010 r.


06.01.2010 Temat: Oddalenie zażalenia na postanowienie o odrzuceniu skargi o wznowienie postępowania rejestrowego

Raport bieżący nr 1/2010 r.

 

Archiwum :               Rok 2006           Rok 2007           Rok 2008           Rok 2009

 

 
 

 

 

 

powrót