Skorzystaj z naszej oferty

Strona WWW

Raporty bieżące

Archiwum : Rok 2006       Rok 2007       Rok 2008       Rok 2009       Rok 2010

 

GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH w WARSZAWIE.

Rok 2011

 

12.12.2011 Temat: Obroty na wartość umowy znaczącej .

Raport bieżący Nr.35 / 2011 r.

5.12.2011 Temat: Dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu giełdowego akcji serii G.

Raport bieżący Nr.34 / 2011 r.

7.11.2011 Temat: Nabycie akcji Spółki.

Raport bieżący Nr.33 / 2011 r.

7.11.2011 Temat: Nabycie akcji Spółki .

Raport bieżący Nr.32 / 2011 r.

7.11.2011 Temat: Nabycie akcji Spółki przez członków Rady Nadzorczej

Raport bieżący Nr.31 / 2011 r.

7.11.2011 Temat: Nabycie akcji Spółki przez członka zarządu Spółki i osobę z nim związaną.

Raport bieżący Nr.30 / 2011 r.

3.11.2011 Temat: Nabycie akcji Spółki przez członka Rady Nadzorczej

Raport bieżący Nr.29 / 2011 r.

3.11.2011 Temat:Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego.

Raport bieżący Nr.28 / 2011 r.

28.10.2011 Temat:Zakończenie subskrypcji akcji serii G.

Raport bieżący Nr.27 / 2011 r.

21.10.2011 Temat: Przydział akcji serii G.

Raport bieżący Nr.26 / 2011 r.

20.09.2011 Temat: Uzupełnienie Raportu Nr.24/2011 - Notowanie praw poboru akcji serii G.

Raport bieżący Nr.25 / 2011 r.

20.09.2011 Temat: Notowanie praw poboru akcji serii G.

Raport bieżący Nr.24 / 2011 r.

15.09.2011 Temat: Zatwierdzenie prospektu emisyjnego  PBS Finanse S.A.

Raport bieżący Nr.23 / 2011 r.

28.07.2011 Temat:  Zawiadomienie od osoby zobowiązanej w trybie art. 160 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi.

Raport bieżący Nr.22 / 2011 r.

23.07.2011 Temat: Zawiadomienie o nabyciu akcji.

Raport bieżący Nr. 21 / 2011 r.

23.07.2011 Temat:  Zawiadomienie od osoby zobowiązanej w trybie art. 160 Ustawy o obrocie instrumentami  finansowymi.

Raport bieżący Nr. 20 / 2011 r.

21.07.2011 Temat: Zmniejszenie udziału poniżej 5% ogólnej liczby głosów.

Raport bieżący Nr. 19 / 2011 r.

19.07.2011 Temat: Zawiadomienie od osoby zobowiązanej w trybie art. 160 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi.

Raport bieżący Nr. 18 / 2011 r.

19.07.2011 Temat: Zawiadomienie od osoby zobowiązanej w trybie art. 160 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi.

Raport bieżący Nr. 17 / 2011 r.

01.07.2011 Temat: Złożenie prospektu emisyjnego dotyczącego Akcji serii G.

Raport bieżący Nr. 16 / 2011 r.

01.07.2011 Temat: Strategia spółki .

Raport bieżący Nr. 15 / 2011 r.

01.07.2011 Temat: Wybór Biegłego Rewidenta.

Raport bieżący Nr.14 / 2011 r.

19.05.2011 Temat: Uchwały Walnego Zgromadzenia.

Raport bieżący Nr. 13 / 2011 r.

19.05.2011 Temat: Wykaz akcjonariuszy posiadajacych co najmniej  5% głosów na WZ.

Raport bieżący Nr. 12 / 2011 r.

21.04.2011 Temat:Sprostowanie błędu

Raport bieżący Nr.10 / 2011 r.

21.04.2011 Temat: Sprostowanie błędu

Raport bieżący Nr.9 / 2011 r.

11.04.2011 Temat: Wykaz informacji przekazanych w 2010 r.

Raport bieżący Nr.8 / 2011 r.

Lista szczegółowa informacji przekazanych w 2010 r.

06.04.2011 Temat: Korekta nunumeru raportu z dnia 06.04.2011 r.

Raport bieżący Nr.7 / 2011 r.

06.04.2011 Temat: Zwołanie WZA 19 maja 2011 r.

Raport bieżący Nr.6 / 2011 r.

Szczegóły - WZA 19 MAJA 2011 r.

 

18.03.2011 Temat: Nabycie znacznego pakietu akcji.

Raport bieżący Nr.5 / 2011 r.

16.03.2011 Temat: Rejestracja obniżenia kapitału zakładowego.

Raport bieżący Nr.4 / 2011 r.

11.03.2011 Temat: Powołanie osoby Zarządzającej

Raport bieżący Nr.3 / 2011 r.

15.02.2011 Temat: Stanowisko Zarządu w sprawie wezwania

Raport bieżący Nr.2 / 2011 r.

27.01.2011 Temat: Terminy publikacji raportów okresowych za rok 2011

Raport bieżący Nr.1 / 2011 r.

 

 

 

 

 

 

powrót