Skorzystaj z naszej oferty

Strona WWW

Raporty bieżące - 2008 r

GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH w WARSZAWIE.

 

Rok 2008

29.12.2008 Temat: Realizacja warunków zatwierdzonego postępowania układowego.

Raport bieżący Nr. 62/2008 r.

26.11.2008Temat: Zawarcie znaczącej umowy przez podmiot zależny od Emitenta.

Raport bieżacy nr 60/2008 r.

02.10.2008 Temat: Rozwiązanie umowy o pełnienie funkcji animatora emitenta

Raport bieżący nr.59/2008

30.09.2008 Temat: Realizacja warunków zatwierdzonego postępowania układowego

Raport bieżący nr.58/2008

26.09.2008 Temat: Rezygnacja z funkcji członka Zarządu "Beef-San S.A.

Raport bieżący nr.57/2008

04.09.2008 Temat: Korekta raportów dotyczących zbycia akcji przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

Raport bieżący nr.56/2008

28.08.2008 Temat: Sprostowanie zawiadomienia przez Deutsche Bank AG

Raport bieżący nr.55/2008

27.08.2008Temat: Zbycie akcji przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej

Raport bieżący nr.54/2008

25.08.2008 Temat: Zbycie akcji przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej

Raport bieżący nr.53/2008

21.08.2008 Temat: Zbycie akcji przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej

Raport bieżący nr.52/2008

20.08.2008 Temat: Zbycie akcji przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej

Raport bieżący nr.51/2008

19.08.2008Temat: Zbycie akcji przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej

Raport bieżący nr.50/2008

11.08.2008 Temat: Zbycie akcji przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej

Raport bieżący nr.49/2008

08.08.2008 Temat: Zbycie akcji "Beef-San" S.A.i obniżenie progu poniżej 5% ogólnej liczby głosów.

Raport bieżący nr.48/2008

07.08.2008Temat: Zbycie akcji przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej

Raport bieżący nr.47/2008

05.08.2008 Temat: Zbycie akcji przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej

Raport bieżący nr.46/2008

01.08.2008 Temat: Zbycie akcji przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej

Raport bieżący nr.45/2008

30.07.2008 Temat: Zbycie akcji przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej

Raport bieżący nr.44/2008

25.07.2008 Temat: Zbycie akcji przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej

Raport bieżący nr.43/2008

23.07.2008 Temat: Zbycie akcji przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej

Raport bieżący nr.42/2008

22.07.2008 Temat: Zbycie akcji przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej

Raport bieżący nr.41/2008

18.07.2008 Temat: Zbycie akcji przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej

Raport bieżący nr.40/2008

17.07.2008 Temat: Oświadczenie Przewodniczącego Rady Nadzorczej

Raport bieżący nr.39/2008

15.07.2008 Temat: Zbycie akcji przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej

Raport bieżący nr.38/2008

11.07.2008 Temat: Zbycie akcji przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej

Raport bieżący nr.37/2008

09.07.2008 Temat: Zbycie akcji przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej

Raport bieżący nr.36/2008

01.07.2008 Temat: Zbycie akcji przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej

Raport bieżący nr 35/2008

01.07.2008 Temat: Zbycie akcji przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej

Raport bieżący nr 35/2008

01.07.2008 Temat: Zbycie akcji przez podmiot , w którym osobą zarządzającą jest członek Rady Nadzorczej

Raport bieżący nr.34/2008

30.06.2008 Temat: Realizacja warunków zatwierdzonego postępowania układowego

Raport bieżący nr.33/2008

20.06.2008 Temat: Uchwały Walnego Zgromadzenia

Raport bieżący nr.31/2008

20.06.2008 Temat: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Walnym Zgromadzeniu.

Raport bieżący nr 32/2008

18.06.2008 Temat: Lista akcjonariuszy uprawnionych do udziału na WZA w dniu 20 czerwca 2008 (przesłano do kancelarii niejawnej).

10.06.2008 Temat: Wykaz informacji przekazanych w roku 2007.

Raport bieżący nr 29/2008

04.06.2008 Temat: Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "Beef-San" S.A. zwołane na dzień 20 czerwca 2008 r.

Raport bieżący nr 28/2008

29.05.2008 Temat: Zmiana terminu publikacji jednostkowego i skonsolidowanego raportu rocznego za 2007 r.

Raport bieżący nr 27/2008

27.05.2008 Temat: Zwołanie Zwyczajnego Walnego zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 20 czerwca 2008 r.

Raport bieżący nr 26/2008

19.05.2008 Temat: Korekta raportu - Wybór biegłego rewidenta do badania sprawozdań finansowych za 2008 r.

Raport bieżący nr 24/2008/k

15.05.2008 Temat: Korekta Skonsolidowanego raportu kwartalnego QSr 1 /2008

Raport bieżący nr 25/2008

13.05.2008 Temat: Korekta raportu - Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na WZA.

Raport bieżący nr 23/2008/k


13.05.2008 Temat: Wybór biegłego rewidenta do badania sprawozdań finansowych za 2008 r.

Raport bieżący nr 24/2008

13.05.2008 Temat: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na walnym zgromadzeniu.

Raport bieżący nr 23/2008

12.05.2008 Temat: Uchwała Walnego Zgromadzenia

Raport bieżący nr 22/2008

28.04.2008 Temat: Projekt uchwały Walnego Zgromadzenia

Raport bieżący nr 20/2008

22.04.2008 Temat: Zawarcie znaczącej umowy przez podmiot zależny od emitenta

Raport bieżący nr 19/2008

22.04.2008 Temat: Zawarcie znaczącej umowy przez podmiot zależny od emitenta

Raport bieżący nr 18/2008

18.04.2008 Temat: Korekta raportu - Zwołanie walnego zgromadzenia

Raport bieżący nr 17/2008/k

16.04.2008Temat: Zwołanie walnego zgromadzenia

Raport bieżący nr 17/2008

16.04.2008 Temat: Nabycie aktywów znacznej wartości

Raport bieżący nr 16/2008

31.03.2008 Temat: Realizacja warunków zatwierdzonego postępowania układowego

Raport bieżący nr 15/2008

31.03.2008 Temat: Rezygnacja z członkowstwa w Radzie Nadzorczej "Beef-San" S.A.

Raport bieżący nr 14/2008

26.03.2008 Temat: Nabycie akcji przez podmiot , w którym osobą zarządzającą jest członek Rady Nadzorczej...

Raport bieżący nr 13/2008

26.03.2008 Temat: Informacje o nieprzestrzeganiu ładu korporacyjnego

Raport bieżący nr 12/2008

22.02.2008 Temat: Zmiana daty przekazania raportu okresowego za IV kwartał 2007 r.

Raport bieżący nr 11/2008

19.02.2008 Temat: Zawarcie znaczącej umowy przez podmiot zależny od emitenta

Raport bieżący nr 10/2008

18.02.2008 Temat: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na walnym zgromadzeniu.

Raport bieżący nr 9/2008

15.02.2008 Temat: Uchwała Walnego Zgromadzenia - wybór członka Rady Nadzorczej Emitenta

Raport bieżący nr 8/2008

05.02.2008 Temat: Projekt uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Raport bieżący nr 6/2008

23.01.2008 Temat: Terminy publikacji raportów okresowych w 2008 roku

Raport bieżący nr 5/2008

23.01.2008 Temat: Znaczne pakiety akcji

Raport bieżący nr 4/2008

23.01.2008 Temat: Zwołanie walnego zgromadzenia

Raport bieżący nr 3/2008

22.01.2008 Temat: Rejestracja przez spółkę zależną aktywów o znacznej wartości

Raport bieżący nr 2/2008

10.01.2008 Temat: Zawarcie znaczącej umowy przez podmiot zależny od emitenta

Raport bieżący nr 1/2008

 

 

powrót