Skorzystaj z naszej oferty

Strona WWW

Raporty bieżące - 2007 r.

GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH w WARSZAWIE.

Rok 2007

28.12.2007 Temat: Realizacja warunków zatwierdzonego postepowania układowego

Raport bieżący nr 45/2007

27.12.2007 Temat: Zbycie akcji przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej"Beef-San" S.A.

Raport bieżący nr 44/2007

20.12.2007 Temat: Zawarcie znaczącej umowy przez podmioty zależne od Emitenta

Raport bieżący nr 43/2007

19.12.2007 Temat: Rezygnacja z członkowstwa w Radzie Nadzorczej

Raport bieżący nr 42/2007

30.10.2007 Temat: Nabycie aktywów znacznej wartości

Raport bieżący nr 41/2007

26.10.2007 Temat: Wybór biegłego rewidenta do badania sprawozdań finansowych za 2007

Raport bieżący nr 40/2007

17.10.2007 Temat: Podpisanie listu intencyjnego w sprawie wspólnego przedsięwzięcia.

Raport bieżący nr 39/2007

10.10.2007 Temat: Rejestracja Podwyższenia kapitału zakładowego spółki zależnej

Raport bieżący nr 38/2007

03.10.2007 Temat: Zbycie akcji "Beef-San" S.A. i zmniejszenie udziału poniżej 5 %

Raport bieżący nr 37/2007


28.09.2007 Temat: Realizacja warunków zatwierdzonego postępowania układowego

Raport bieżący nr 36/2007

27.07.2007 Temat: Nabycie akcji "Beef-San" S.A. i przekroczenie progu 5% w ogólnej liczbie głosów.

Raport bieżący nr 35/2007

24.07.2007 Temat: Zbycie akcji przez przewodniczącego Rady Nadzorczej "Beef-San" S.A.

Raport bieżący nr 34/2007

17.07.2007 Temat: Nabycie akcji "Beef-San" S.A. i przekroczenie progu 5% ogólnej liczby głosów

Raport bieżący nr 33/2007

29.06.2007 Temat: Realizacja warunków zatwierdzonego postępowania układowego

Raport bieżący nr 32/2007

28.06.2007 Temat: Oświadczenie Zarządu Spółki w sprawie przestrzegania zasad ładu korporacyjnego.

Raport bieżący nr 31/2007

22.06.2007Temat: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na WZA    22.06.2007.

Raport bieżący nr 30/2007

22.06.2007 Temat: Uchwały walnego zgromadzenia 22 czerwca 2007

Raport bieżący nr 29/2007

20.06.2007 Temat: Wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości w 2006 r.

Raport bieżący nr 28/2007

20.06.2007 Temat: Lista akcjonariuszy ,którzy zgłosili udział na WZA w dniu 2007.06.22

Raport bieżący nr 27/2007


13.06.2007 Temat: Projekt uchwały walnego zgromadzenia

Raport bieżący nr 26/2007

12.06.2007 Temat: Objęcie przez spółkę zależną aktywów o znacznej wartości

Raport bieżący nr 25/2007

05.06.2007 Temat: Podwyższenie kapitału spółki zależnej

Raport bieżący nr 24/2007

30.05.2007 Temat: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Raport bieżący nr 23/2007

08.05.2007 Temat: Objęcie przez spółkę zależną aktywów o znacznej wartości

Raport bieżący nr 22/2007

08.05.2007 Temat: Objęcie przez spółkę zależną aktywów o znacznej wartości

Raport bieżący nr 21/2007

04.04.2007 Temat: Nabycie akcji przez podmiot, w którym osobą zarządzającą...

Raport bieżący nr 20/2007

03.04.2007 Temat: Zbycie akcji przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej

Raport bieżący nr 19/2007

02.04.2007 Temat: Zawarcie znaczącej umowy przez podmioty zależne od emitenta

Raport bieżący nr 18/2007

02.04.2007 Temat: Zbycie akcji przez przewodniczącego Rady Nadzorczej

Raport bieżący nr 17/2007

30.03.2007 Temat: Realizacja warunków zatwierdzonego postępowania układowego

Raport bieżący nr 16/2007

27.03.2007 Temat: Dane osobowe członków Rady Nadzorczej

Raport bieżący nr 15/2007

23.03.2007 Temat: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na NWZA

Raport bieżący nr 14/2007

20.03.2007 Temat: Rejestracja spółki nabytej

Raport bieżący nr 13/2007

19.03.2007 Temat: Uchwała WZA i powołanie członka zarządu

Raport bieżący nr 12/2007

19.03.2007 Temat: Zbycie akcji przez podmiot , w którym osobą zarządzającą jest członek RN "Beef-San"

Raport bieżący nr 11/2007

09.03.2007 Temat: Lista akcjonariuszy Beef-San uprawnionych do udziału na WZA w dniu 19 marca 2007

Raport bieżący nr 10/2007

09.03.2007 Temat: Projekt uchwał walnego zgromadzenia

Raport bieżący nr 9/2007

07.03.2007 Temat: Nabycie aktywów znacznej wartości

Raport bieżący nr 8/2007

01.03.2007 Temat: Nabycie akcji przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej

Raport bieżący nr 7/2007

22.02.2007 Temat: Zwołanie walnego zgromadzenia

Raport bieżący nr 6/2007

05.02.2007 Temat: Stanowisko zarządu spółki wobec wezwania dotyczącego sprzedaży akcji

Raport bieżący nr 5/2007

29.01.2007 Temat: Zbycie akcji emitenta

Raport bieżący nr 4/2007


29.01.2007 Temat: Terminy publikacji raportów okresowych w 2007 r.

Raport bieżący nr 3/2007

15.01.2007 Temat: Nabycie aktywów przez Spółkę zależną

Raport bieżący nr 2/2007

08.01.2007 Temat: Rejestracja wysokości kapitału zakładowego w AJPI

Raport bieżący nr 1/2007

 

 

 

 

 

powrót