Skorzystaj z naszej oferty

Strona WWW

Reguła wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

W Spółce nie funkcjonuje reguła dotycząca zmieniania podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych. Przy wyborze biegłego rewidenta Rada Nadzorcza kieruje się własnym rozeznaniem potrzeby zmiany tego podmiotu, w oparciu o rekomendacje Zarządu oraz analizę złożonych ofert.

 

 


powrót