Skorzystaj z naszej oferty

Strona WWW

PBS-Finanse

PBS-Finanse

Podstawowe informacje o Firmie

 

 

 

 

Grupa Kapitałowa   PBS - Finanse jest grupą spółek działających w branży usług finansowych , specjalizującą się w następujących obszarach:

- pożyczki dla osób fizycznych

- leasing finansowy

- obsługa i doradztwo  (social lending - portal społecznościowy )

W skład Grupy Kapitałowej Emitenta PBS Finanse wchodzą następujące podmioty:

- DUET   Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością z siedzibą w Sanoku

- NEWCO   Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością z siedzibą w Sanoku

Emitent tj.   PBS Finanse jest wobec tych jednostek podmiotem dominującym.

Charakter spółki PBS Finanse najlepiej opisuje  przyjęta nowa strategia spółki .

Patrz - założenia nowej strategii spółki .....

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podstawowe informacje o Firmie

 

PBS FINANSE Spółka Akcyjna
ul. Mickiewicza 29 38-500 Sanok
Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy KRS
KRS 0000069391 NIP 687-000-54-96 REGON 370014314
Kapitał Zakładowy 29 265 600 zł

 

 

 

 

powrót