Skorzystaj z naszej oferty

Strona WWW

Komunikacja z Inwestorami


Kontakt  z Zarządem  Spółki

 DARIUSZ BLICHARZ  - Prezes Zarządu  mail:     dariusz.blicharz@pbs-finanse.pl

 

 

lub osobiście  w siedzibie Spółki      -    patrz dane kontaktowe

 

 

powrót